İlaçlar

Efedrin

EFEDRİN i. (fr. ephedrine). Denizüzümünden (ephedra) çıkarılan veya sentez yoluyle üretilen alkaloit. — ansİkl. Eczc. Efedrin, adrenalin ve amfetamin’e yakın bir aminoalkoldür. Adrenalin niteliğinde, fakat ondan daha az zehirli olan efedrin üstelik ağızdan alındığı zaman da ... Okumaya devam edin →

Eczacılık tarihi

Eczacılık tarihi . Başlargıç. ta eczacılık hekimlikten ayrı değildi. Bu konudaki ilk bilgiler, Milâttan 2 500 yıl öncesine kadar dayanır. Bu bilgiler o zamanlar hekimle ilâç hazırlayanın aynı kişiler olduğunu göstermektedir. Andromakhos Plinius, Dioskorides, Galenus övdükleri ve ... Okumaya devam edin →

Eczacılık

Eczacılık i. (eczacı ‘dan eczacı-lık). Eskiden tamamen şahıslara bağlı olan ilâç hazırlama sanatı. || Günümüzde ilâçların ha-zırlanmasıyle uğraşan tatbikî bilim dalı. (Eczacılığa yardımcı olan bilimler kimya, fizyoloji, biyoloji, fizik v.b.dir.) || Eczacının mesleği, ... Okumaya devam edin →

Nejat ECZACIBAŞI

Nejat ECZACIBAŞI (), türk iş adamı ve kimyacısı (İzmir 1913). Süleyman Ferit Ec-zacıbaşı’nın oğlu. İstanbul’da Robert koleji bitirdi (1932). Almanya’da Heidelberg üniversitesinden kimya (1934), A.B.D.’de Chicago üniversitesinden yüksek kimya (1935) diploması aldı. Doktorasını ... Okumaya devam edin →

Dünyada eczacılık

Yabancı ülkelerde eczacılık. Fransa’da, Ispanya’da ve Brezilya’da, eczacılık eğitimi eczacılık fakültelerinde yapılır. Belçika’da Fen fakültesine bağlı bir ihtisas kolu halindedir. Norveç ve Finlandiya’da tıbba bağlıdır. İtalya’da başlı başına bir eczacılık öğretimi ... Okumaya devam edin →

Eczacı

ECZACI i. (ar. ecza‘dan türk. ecza-cı). İlâç yapan ve satan diplomalı kimse: Bana enjeksiyon yapan eczacıya da bağırıyor (B. Felek). || Eczacı çırağı, eczanelerde çalışan, kalfa vasfını kazanmamış yardımcı. (Muavin, kalfa ve çıraklar eczane sahip veya mesul müdürünün sorumluluğu ... Okumaya devam edin →

Türkiye’de eczacılık

Türkiye’de eczacılık. Türkiye’de eczacılık tarihî gelişmesi bakımından Cumhuriyete kadar, Cumhuriyetin kuruluşundan İkinci Dünya savaşı sonuna kadar, İkinci Dünya savaşından sonra olmak üzere üç devreye ayrılabilir. Birinci devre eczacılığı, dünyada olduğu gibi hekimlikle ... Okumaya devam edin →

Eczacılık mesleği

Eczacılık mesleği. Hekimlikten yavaş yavaş kopmuş olan eczacılık, ticarî ve sınaî bir görünüşU olmakla birlikte, her şeyden önce serbest ve ilmî bir meslektir. Bir serbest meslek erbabı olarak eczacının, halka teknik yeteneğini kabul ettiren bir diplomaya sahip olması gerekir. ... Okumaya devam edin →

Eczacılık eğitimi

Eczacılık eğitimi Türkiye’de eczacılık öğretimi 1839 yılında, Dr. C. A. Bernard’ın müdürlüğünü yaptığı Mektebi Tıbbiyede «Eczacı sınıfı»nın açılması ile başladı. ÜÇ yıllık öğrenim süresinde fizik, kimya, nebatat, galenik ve farmakoloji dersleri okutulur, ayrıca ... Okumaya devam edin →

ECZANE – ECZAHANE

ECZANE – ECZAHANE blş. i. (ar. ecza, parçalar ve fars. hâne, ev > eczane’-den). Eczacı dükkânı, tıbbî ilâçların yapıldığı veya satıldığı yer: Rüyamdaki Aristidi Efendinin eczanesinin arkasındaki lâbrotu-varında idim (A.H. Tanpınar). [M] Okumaya devam edin →

Ecza nedir

ECZA çoğl. i. (ar. cüz\ parça’dan ecza3). Boyacılık, kimyacılık ve eczacılık alanında kullanılan bileşiklere verilen ad. Kimyevî maddelerin genel adı. | İlâç: Ecza dolabı. f| — Esk. Parçalar, kısımlar. |j Ciltlenmemiş kitap parçaları: Ecza-yi sahifede Ebû Ey-yüb el-Ensârî’ye ... Okumaya devam edin →

APİKOBAL Film Tablet

APİKOBAL Film Tablet Santa Farma Etken Madde(ler): Vitamin B1 (Tiamin) 250 mg, Vitamin B6 (Piridoksin) 250 mg, Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 1 mg Piyasa Şekilleri: 50 film tablet, 30 film tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz profilaktik amaçla 1-2 tablet ve tedavi amacıyla ... Okumaya devam edin →

BENEXOL B12 Film Tablet

BENEXOL B12 Film Tablet Bayer Etken Madde(ler): Vitamin B1 (Tiamin) 250 mg, Vitamin B6 (Piridoksin) 250 mg, Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 1 mg Piyasa Şekilleri: 50 film tablet içeren cam şişelerde. Kullanım Şekli: Profilaksi: Günde 1 film kaplı tablet. Tedavi: Günde 2-4 film kaplı tablet. Semptomlar ... Okumaya devam edin →

NEUROGRİSEOVİT Ampul

NEUROGRİSEOVİT Ampul Deva Etken Madde(ler): Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 1 mg/ml, Vitamin B1 (Tiamin) 100 mg/2 ml, Vitamin B6 (Piridoksin) 100 mg/2 ml, Lidokain HCl 10 mg/2 ml Piyasa Şekilleri: B12 vitamini içeren 1 ml’lik 5 adet I nolu, B1 vitamini, B6 vitamini, Lidokain HCI içeren 2 ml’lik ... Okumaya devam edin →

TRİBEKSOL Film Tablet

TRİBEKSOL Film Tablet Deva Etken Madde(ler): Vitamin B1 (Tiamin) 250 mg, Vitamin B6 (Piridoksin) 250 mg, Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 1 mg Piyasa Şekilleri: 30 film tablet içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz 1 tablettir. Endikasyonları: Gebelik, emzirme, aşırı fiziki aktivite; ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...102030...Son »