Psikoloji

Ahlak ve Cinsellik

Ahlak ve Cinsellik AHLÂK ve CİNSELLİK — Belli bir topluma özgü davranış özelliklerinin normlarının ve kurallarının tümünü kapsamına alır. Bu normlar ve kurallar sonucu beliren ilkeler kişilerin davranışlarını yönetir ve bu davranışları iyiye ya da kötüye doğru olmak bakımından ... Okumaya devam edin →

Adet Öncesi Gerginlik Neden Olur

Adet Öncesi Gerginlik Neden Olur Adet Öncesi Gerginliği — Adet öncesi dönemin ikinci yarısında bazı kadınlarda beliren sinirlerin gerilmesi halidir. Bu durum adet görmenin başlamasıyla yok olabileceği gibi, aybaşı süresince de devam edebilir. Kendini, daha çok ruhsal değişikliklerle ... Okumaya devam edin →

Psikoz Nedir – Belirtileri Nelerdir

Psikoz Nedir – Belirtileri Nelerdir PSİKOZ Nevrozun dışında kalan bütün akıl hastalıklarını belirten bir terim. Kişiliğin az ya da çok derin bir şekilde parçalanması ve gerçeklerin tam olarak değerlendirilmemesi psikozları belirleyen iki temel öğedir. Çeşitli psikozların ... Okumaya devam edin →

Psikolojide Bellek Nedir

Psikolojide Bellek Nedir – Psikolojide Bellek Türleri Bir insan neden bazen önemli olayları ve gerçekleri unutur da, önemsiz izlenimini veren birçok olayı ayrıntılarıyle hatırlar? Ruhbilimcilerden çok, hücre biyolojisi uzmanları tarafından cevaplandırılması gereken bu ilginç ... Okumaya devam edin →

Tourette Sendromu Nedir

Tourette Sendromu Nedir Tourette Sendromu yinelenen tikler ve istenç dışı seslerle ortaya çıkan ve ender görülen nörolojik bozukluk. Sıklıkla 2-15 yaşlar arasında başlar ve erişkinlik dönemine değin sürer. Vakaların yüzde 80 kadarında tikler görülürken, geri kalanında ilk belirti ... Okumaya devam edin →

Adler Kuramı

ADLER KURAMI, Alfred Adler’in ortaya attığı psikoloji kuramı. Bir insanın tüm davranışlarındaki asıl amacın “egemen olma, üstün olma amacı” olduğu görüşünden yola çıkar. Adler’e göre, üstün olma özleminin besleyicisi aşağılık duygusudur. Bu duygu aşağılık ... Okumaya devam edin →

Abuli hastalığı

Abuli hastalığı psikiyatri, iradenin durgunlaşması ya da yetersizliğiyle beliren ve hastada yorgunluk duygusu uyandıran depresyon. Hafif abuli durumunda irade güçlerini birçok yöne dağıtan hasta, başladığı tüm etkinlikleri yarıda bırakır. Kişi karar verme ya da kararlı davranma ... Okumaya devam edin →

Adalet psikolojisi nedir

Adalet psikolojisi nedir Konusu suçluyu tanımak, ceza hukuku kurumlarının psikoloji açıklamalarını yapabilmek, yargılama hatalarını önlemek, suçlunun ıslahını sağlamak olan bilim dalı. İnsanın davranışlarının psikolojik temeli, ceza hukukunda ve ceza yargılaması hukukunda açıklığa ... Okumaya devam edin →

Pick hastalığı nedir

Pick hastalığı Psikiyatr. Beyin kabuğunun alın ve şakak bölgelerinde meydana gelen yozlaştırıcı bir atrofinin sebep olduğu yaşlılık öncesi bunaması; ortalama olarak 55 yaşlarında belirir. Başlangıç evresinde, en soyut zihnî fonksiyonlarda (muhakeme, otokritik) bozukluk, davranışlarda ... Okumaya devam edin →

Alfred Adler kimdir

Alfred Adler kimdir – Alfred Adler sözleri ve kitapları hakkında bilgiler (1870 – 1937) Avusturyalı ünlü bir sinir ve ruh hekimidir. önceleri Sigmund Freud’ un en yakın çalışma arkadaşlarından biriyken, sonradan ondan kopmuş, “bireysel Ruhbilim” akımını ... Okumaya devam edin →

Akıl Hastalıkları nedir

Akıl Hastalıkları nedenleri ve Akıl Hastalıkları çeşitleri • Çağdaş toplumlarda yaygınlık kazanan akıl hastalığı evrensel bir olgudur; deliliğin «dünyada en iyi bölüşülmüş şey» olduğu söylenebilir. Daha akıl ve ruh .hastalıkları, bilimi ortaya çıkmadan çok önce, ... Okumaya devam edin →

Hipnoz nedir

İnsanda bir başkası (ipnotizmacı) tarafından yaratılan kendinden geçme durumu. İpnozdayken uyumak mümkün olmakla birlikte, ipnoz bir uyku hali değildir. İpnoz durumundaki kişi ipnotizmacının dediklerini yerine getirir, ancak ussal etkinliği sağlayan beynin bunlan nasıl ve niçin gerçekleştirdiği ... Okumaya devam edin →

İNTİHAR NEDİR

Kişinin kendi isteğiyle yaşamına son vermesi. İntiharı gerektiren nedenler üstüne [yapılan araştırmalar intihar olaylarının geniş Içapta sanayileşmiş toplumlarda, az gelişmiş Itoplumlara oranla daha fazla görüldüğünü or- |taya koymuştur. İntihar, yalnız insanlarda rastlanan ... Okumaya devam edin →

Hukukta akıl hastalığı

Hukukta akıl hastalığı. Akıl hastalığı, hukukta, kişinin temyiz (sezginlik) gücünü ve ceza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan nedenler arasında yer alır ve medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında önem taşır. Akıl hastalığının temyiz kudretine ne ölçüde etki yaptığının ... Okumaya devam edin →

Akıl hastalıkları tedavisi

Akıl hastalıkları tedavisi Psikolojik bozukluk gösteren hasta biyolojik yöntemlerle ya da kendisiyle iletişim kurularak tedavi edilir. Biyolojik tedavi yöntemlerinin temeli dinlenme. diyet ve hastanın kendini güven altında duyduğu bir klinik gözetimidir. İlaç tedavisinin ilkesi hastanın ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...10...Son »