Zehirlenmeler

Karbon Monoksit Zehirlenmesi – Soba zehirlenmesi

Karbon Monoksit Zehirlenmesi Karbon monoksit gazının yol açtığı zehirlenme. Karbon monoksit zehirlenmesine sık rastlanır. Bu gaz, %6-%12 arasında değişen oranlarda havagazında bulunur. Bundan başka odun, kömür, petrol ve petrol türevlerinin bütün tamamlanmamış yanmalarından da karbon ... Okumaya devam edin →

Krom Zehirlenmesi

Krom Zehirlenmesi Kromun vücutta meydana getirdiği zehirlenme. İvegen krom zehirlenmesine çok az rastlanır. Örneğin laboratuvarlarda kullanılan potasyum bikromat tuzu vücuda girerse ivegen krom zehirlenmesine yol açar. Başlıca belirtileri mide ve yemek borusu boyunca hissedilen yanma, kanlı ... Okumaya devam edin →

Fosfor Zehirlenmesi

Fosfor Zehirlenmesi Belirli dozlar halinde alındığında insan organizmasını, özellikle sinir hücrelerini düzenleyen fosforun vücutta meydana getirdiği zehirlenme. Ivegen ve süreğen olabilir. İvegen fosfor zehirlenmesi: Serbest halde bulunan beyaz fosfor, fosforlu hidrojen (fosfin), fosforlu ... Okumaya devam edin →

Bakla Zehirlenmesi – Favizm

Favizm Bakla yenmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık. Vücudun kalıtsal olarak baklaya karşı dayanıksızlığının sonucudur. Belirtisi alyuvarların parçalanması nedeniyle oluşan kansızlıktır. Çiğ veya iyi pişmemiş baklalar hastalığa yol açar; iyice piştiğinde bitkinin içindeki ... Okumaya devam edin →

Civa Zehirlenmesi

Civa Zehirlenmesi Civa ya da tuzlarının sebep olduğu zehirlenme. İvegen ve süreğen olmak üzere iki çeşittir. İvegen civa zehirlenmesi, yanlışlıkla ya da intihar etmek amacıyla vücuda alınan civa tuzları tarafından meydana getirilir; alınan miktar arttıkça klinik belirtiler daha ağır ... Okumaya devam edin →

Besin Zehirlenmesi

Besin Zehirlenmesi Bozuk yiyecek ya da içeceklerin mide ve bağırsaklarda yol açtığı rahatsızlıklar. Besin zehirlenmesine sodyum flüorid gibi inorganik maddeler, bazı mikroorganizmalar ve besinlerin alerjiye yol açan bileşenleri sebep olur. Bu etkenlerin en yaygını bakterilerdir. Salmonella ... Okumaya devam edin →

Arsenik Zehirlenmesi

Arsenik Zehirlenmesi Arsenik trioksit eskiden hap halinde ya da Fowler eriyiği içinde kullanılırdı. Kanser dokusuna büyütücü etki yaptığı anlaşıldığından artık eskisi kadar sık sık kullanılmamaktadır. Buna karşılık cinayetlerde ve zehirlenmelerde yaygın bir rol oynar. Fare zehiri ... Okumaya devam edin →

Amonyak Zehirlenmesi

Amonyak Zehirlenmesi Amonyak gazı yutulunca ya da amonyak karışmış sıvılar içilince ortaya çıkan, kusma, ishal, nefes darlığı, salya artmasıyla belli olan zehirlenme. Amonyakla zehirlenenlere sulandırılmış sirke, süt, limon suyu içirilir. Okumaya devam edin →

ÇAVDAR MAHMUZU ZEHİRLENMESİ

ÇAVDAR MAHMUZU ZEHİRLENMESİ Çavdar mahmuzundan elde edilen alkaloitlerin meydana getirdiği zehirlenme. Bu zehirlenme özellikle ayak ve el parmaklarında kangrene yol açabilir. Çavdarın başlıca besin kaynağı olduğu yerlerde eskiden bu tür zehirlenmelere sık rastlanırdi. Zamanla çavdar ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12