Celâl Sahir Erozan Edebi kişiliği ve eserleri

Celâl Sahir Erozan Edebi kişiliği ve eserleri

Celâl Sahir Erozan(1883-1935)
• İstanbul’da doğan Celâl Sahir, «Hariciye nezareti»nde çalıştı (1903). Mercan ve Kabataş liselerinde fransızca ve edebiyat dersi verdikten sonra, bir ara ticaretle uğraştı (1917- 1918).
• Zonguldak milletvekilliği de yapan Celâl Sahir, Türk alfabesini saptamakla görevli kurulda görev yaptı. Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin (daha sonra Türk Dil Kurumu adını aldı) kurucuları arasına katıldı (1932).
• Celâl Sahir, Servetifünun’ cular arasında adını duyurmuşsa da, sonra Fecriâti’cilere katılmıştır; Türkçülük hareketi yandaşları arasında da görülen ve Türk Yurdu’nda yazıları yayımlanan Celâl Sahir’in şiirleri üç kitapta toplanmıştır: Beyaz Gölgeler (1909); Buhran (1909); Siyah Kitap (1911).


Advertisement

Yorum yazın