Charles de Gaulle Kimdir

Charles de Gaulle Kimdir

Charles de Gaulle (1890-1970) Fransız devlet adamı. Saint-Cyr Askeri Akademisi’nde okudu, i. Dünya Savaşı’nda yetenekli bir asker olduğunu kanıtladı. İki savaş arasında askeri strateji ve siyasal düşünce üstüne birçok eser yazdı: Kılıcın Ağzı (1932), Bir Meslek Ordusuna Doğru (1934), Fransa ve Ordusu (1938). De Gaulle bu eserlerinde uzmanlar ordusu kavramını geliştirir ve zırhlı birliklerin kullanılmasını önerir. Fransa Savaşı’nda Un kazandıktan sonra tuğgeneralliğe yükseldi ve Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı oldu (1940). Fransa’nın Almanya ile yaptığı silah bırakışması anlaşmasını kabul etmeyerek Londra’ya gitti ve oradan Fransız halkını direnmeye çağıran ünlü 18 Haziran konuşmasını radyo ile Fransızlar’a duyurdu. Sömürgelerin de kendi yanında yer almalarını sağlayarak direnme hareketini örgütlemeye girişti.

Savaş kazanıldıktan sonra geçici hükümetin başına geçti (1944-1946). 4. Cumhuriyetin anayasası ile bağdaşamadığı için çekildi ve Fransız Halk Topluİuğu Partisi’ni kurdu (1947). Bu siyasal davranışının başarısızlığa uğraması üzerine (1953) siyasetten çekildi ve anılarını yazmaya koyuldu (Savaş Anıları 1954-1959).

Cezayir bunalımı üzerine 1958’de parlamento tarafından yeniden iktidara çağrıldı. Cumhurbaşkanı olarak Cezayir sorununu çözdü. Cezayir’in bağımsızlığını tanıdı; Fransa’da bir çeşit başkanlık sistemini andırır yeni bir anayasa düzeni gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanının halk tarafından yedi yıl seçilmesi ve gerekirse millet meclisini feshedebilmesi esaslarını getirdi. 1965’te bir kere daha cumhurbaşkanı seçildi. Dış politikada ulusal bağımsızlığa, Batılı yandaşlarını güvendirecek ölçüde önem verdi, 1966’da Fransa NATO’nun askeri kanadından ayrıldı. Sovyetler Birliği ile bir yumuşama siyaseti izlemeye önem verdi. Çin ve Üçüncü Dünya ülkeleriyle sıkı ilişkiler kurdu. 1969’da reformlarla ilgili olarak yapıian halk oylaması olumsuz sonuçlanınca görevinden ve siyasal yaşamdan tamamen çekildi.


Advertisement

Yorum yazın