Charles Fourier Kimdir

Charles Fourier Kimdir

Charles Fourier (1772-1837) Fransız düşünürü ve iktisatçı. 19. yüzyılın başında gelişmeye başlayan ve insanların sömürülmesine yol açan kapitalizmin ve sanayileşmenin doğurduğu sonuçlar karşısında ticarete, şiddete ve baskıya karşı çıktı. Kişinin doğal tutkularını temel alarak insan ortaklaşmasına dayanan siyasal ve toplumsal yeni bir düzen önerdi, insanların dört yüz hektarlık toprak parçaları üzerinde sermaye ve emeklerini birleştirmeleri, birer üretim ve tüketim kooperatifi kurarak ortaklaşa çalışmaları, kazançlarını da sermaye ve emekle orantılı olarak bölüşmeleri gerektiğini öne sürdü. Falanster adını verdiği bu ortak işletmelerin yapısını ve çalışma biçimini ortaya koyan eserler yazdı, dergiler çıkardı. Bir çeşit ütopik sosyalizm olan görüşlerini savunurken Owen’cilerle Saint-Simon’culara karşı çıktı. Başlıca eserleri: Dört Hareket Kuramı (1808), Sanayi Reformu ya da Falanster adlı dergi (1832-1849), Evrensel Birlik Kuramı (1822).


Advertisement

Yorum yazın