Creighton Abrams

Creighton Abrams
ABD’Iİ general (Massachusetts 1914-Was-hington 1974). West Point Askeri Okulundan tank subayı olarak çıktı, ikinci Dünya Savaşı’nın son yıllarında General Patton’un komutasındaki ABD Üçüncü Ordusu’nda kurmay subaylığı yaptı. Batogne çarpışmalarında bir tank birliğini yönetti. Daha sonra, sırasıyla şu görevlerde bulundu: 1951 ‘de Kore Savaşı’nda zırhlı birlikler kurmay başkanı, 1964’te ABD Ordu Kurmay başkan yardımcısı, 1964’te Vietnamdaki Amerikan Orduları Başkomutanı General Westmorelandln yardımcısı, 1968’de Vietnam’da Amerikan Orduları başkomutanı, 1971-1974 yılları arası ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı kurmay başkanlığı. Bu görevdeyken öldü.


Advertisement

Yorum yazın