Deli Fuat Paşa Kimdir

Deli Fuat Paşa Kimdir

(1835-1931) Osmanlı müşiri. Müşir Haşan Paşa’-nın oğlu olarak Mısır’da dünyaya geldi, orada yetişti ve Mısır ordusunda çalıştı. 1862’de İstanbul’a gelerek Askeri Şûra’da görev aldı. 1872’de general, 1878’de müşir (mareşal) oldu. Bir süre padişah yaverliğinde bulundu. Avusturya ve Rusya’da elçilik yaptı. 2. Abdülha-mit’e karşı bir komploya katıldığı gerekçesiyle önce idam cezasına çarp-tırıldıysa da, sonra rütbeleri alınarak Şam’a sürüldü. 1908 Meşrutiyet Devrimi ile sürgünden döndü. Ayan üyeliğine atandı. Kurtuluş Sava-şı’nda Milli Mücadele’yi destekledi, İstanbul’da Sivas Kongresi muhtırasını padişaha sunarak Ferit Paşa kabinesinin düşmesini sağladı. Savaşlardaki ataklığı ve açıksöztülüğU kendisinin “Deli Fuat Paşa” sanıyla anılmasına neden olmuştur


Advertisement

Yorum yazın