Dellalzade İsmail Efendi Kimdir

Dellalzade İsmail Efendi Kimdir – Dellalzade İsmail Efendi Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

tanınmış Türk bestecisidir (1797 – 1869). Sarayda yetişti. Çocuk yaşta hafız oldu. Sesinin güzelliğiyle ilgi çekti. İsmail Dede Efendinin derslerine katıldı. Kısa bir süre sonra Enderun’a ve saray fasıl heyetine alındı. Bir yandan da musiki derslerine devam etti. Türk musikisinin bütün inceliklerini öğrendi. Padişah II. Mahmut’un sevgisini kazandı. Saray müezzinleri arasına girdi. Besteci Haşim Beyin ablasına duyduğu yakınlık yüzünden saraydan ayrılmak zorunda kaldı. Yeniçeri ocağının kaldırılması olayında (Vaka-i Hayriye) cesaret gösterip hizmet ettiği için yeniden saraya alındı. Padişahın hoşlandığı bir kimse (musahip) oldu. Bir yandan da hanendelik ve müezzinlik yapıyordu. 1862’de sarayın müezzlnbaşılığına getirildi ve ölünceye kadar bu görevde kaldı. Dellâlzade’nin günümüze kadar 74 eseri kalmıştır.


Advertisement

Yorum yazın