Dinamitin icadı Dinamit tarihçesi

Dinamit

Nitrogliserinden yapılan patlayıcı madde.

Tek başına nitrogliserin, patlayıcı madde olarak kullanılmaya elverişli değildir. 1866’da Nobel, yüzde 75 nitrogliserin ve yüzde 25 kiselgur ile yapılan karışımların, kolayca fişek haline sokulabilen ve madenlerde kullanılabilen toz halinde patlayıcı bir madde meydana getirdiğini gördü ve buna dinamit adını verdi.

Nitrogliserin ile yapılan bütün patlayıcı maddeler daha sonra bu adla anıldı. Nobel’in buluşu olan ilk eylemsiz soğuruculu dinamitler, 1910’a doğru piyasadan çekildi. Bugün, nitrogliserin oranları yüzde 12 ile 93 arasında değişen ve bileşiminde nitroselülozdan başka, ayrıca nitratlar (potasyum, sodyum veya amonyum tuzları), talaş, alüminyum tozu, dinitrotoluen gibi yanıcı maddeler bulunan çeşitli tipte dinamitler yapılmaktadır.

Dinamitler, kıvamlarına göre gruplara ayrılır: dinamit lokumları ve jelatin kıvamında dinamitler; genellikle bileşiminde dinitrotoluen bulunan plastik dinamitler; nitrogliserin oranları düşük, amonyum nitrat yönünden zengin toz dinamitler. Plastik olan tolamit, yüzde 27 nitrogliserin, yüzde l nitroselüloz, yüzde 61 amonyum nitrat ve başka bileşim maddelerinden yapılır. Grizu tehlikesi bulunan ocaklarda kullanılmak üzere, grizu dinamiti denilen, amonyum nitratlı özel dinamitler yapılmaya başlanmıştır.

Donmaz dinamitlerde nitrogliserinin dörtte biri veya üçte biri yerine aynı miktarda nitroglikol kullanılır. Dinamit yapılırken önce nitrogliserin hazırlanır; sonra, bileşim maddeleri kurutulur (gerekirse ufalanır) ve kimi zaman elle veya genellikle patlayıcı maddelerin tipine göre değişen mekanik araçlarla yapılan bir karıştırma işlemine başvurulur. Meselâ, dinamit lokumları ve jelatin kıvamında dinamit elde etmek için, Werner yoğurma makinesi gibi karıştırıcılar kullanılır. Buna karşılık, toz dinamitin yapımında kullanılan bileşim maddeleri tahtadan yapılmış hafif tekerleklerle karıştırılır.

İlk dinamit lokumu patenti 1875’te Nobel tarafından alındı. Nobel’in patlayıcı jelatin adını verdiği bu madde, yüzde 92-93 nitrogliserin ve yüzde 7-8 nitroselülozdan meydana geliyordu. Çok güçlü ve tahrip edici bir patlayıcı madde olan dinamit lokumu, bugün de geniş ölçüde kullanılır.

Özellikle sert kayaların parçalanmasında ve su içinde patlayıcı niteliklerini kaybetmediği için deniz dibi çalışmalarında tercih edilir. A dinamit lokumundan daha ucuz olan ve yüksek oranda nitrogliserinle birlikte nitroselüloz ve diğer bazı maddelerden hazırlanan başka dinamit lokumu çeşitleri de vardır.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın