Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı
Mısır’da, Nil Irmağı’nın batı kıyısında, Kahire’nin 1.227 km uzağında Asvan’da Firavun II. Ramses (iö 1290-1224)’in İÖ 1250 dolaylarında yaptırdığı üç tapınak. Tapınaklar ırmağın kıyısında kumtaşından sarp kayalıklara oyulmuştur. En büyüklerini 1812’de J. Burckhard bulmuş ve 1817’de G.B. Belzoni açmıştır. Merkez kapının iki yanında kral ailesinden soyluları dinginlik içinde gösteren, ikişer ikişer simetrik düzende yerleştirilmiş dört büyük heykelin yanı sıra kraliçenin, oğullarının ve kızlarının daha küçük boyutlarda yapılmış heykelleri vardır. Güneş tanrıları Amon-Ra ile Ra-Horakhte’ye adanan tapınağın önyüzü doğuya baktığından, sabahın erken saatlerinde güneşin ışıkları içerdeki kült heykellerini aydınlatır. Tapınakta dini betimlerin yanı sıra Kadeş Savaşı’nı gösteren savaş sahneleri de vardır. İÖ 6,yy’a tarlhlenen grafittolar, alfabenin başlangıç tarihi açısından ve bu dönemde Mısır Ordu-su’nda Yunanlı tüccarların da askerlik yaptıklarını kanıtladığından önemli birer belge niteliği taşır.

ikinci tapınak ilkinin hemen güneyinde yer alır; bir ön oda ile kesme taştan yapılmış bir arka odayı içerir, iç duvarlarındaki resimlerden burasının bir hazine dairesi olduğu anlaşılmaktadır. Üçüncü tapınak ötekilerden derince bir vadiyle ayrılmış ve Hathora adanmıştır. Önyüzünde Ramses’in ve karısı Nefer-tari’nin betimlendiği altı heykel vardır. 1960’larda UNESCO, Abu Simbeldeki bu tapınakları Asvan Barajfnın yükselen sularının altında kalmaktan kurtarmak için kurtarma projesi kapsamına almış, projenin gerçekleştirilmesine 51 ulus para ve emek yönünden katkıda bulunmuştur. Kurtarma yönteminde, tapınaklar 950 kadar parçaya ayrıldıktan sonra bu parçalar ırmak kenarının 180 m uzağında bir yerde yeniden birleştirilmiş ve çalışmalar 1966’da tamamlanmıştır.


Advertisement

Yorum yazın