Edmond About

Edmond About
Fransız yazarı (Dieuze 1828- Paris 1885). Yüksek] öğretmen Okulundan yetişti, doğurgan bir romancı, etkili ve dövüşken bir gazeteci oldu, çağında Voltaire’in iyi bir izleyicisi sayıldı. Başarısız tiyatro eserleri bir yana 1855’te başladığı sosyal-siyasal incelemeleriyle ün kazandı: La Grèce Contemporaine (Çağdaş Yunanistan), Question Romaine (Roma Sorunu) 1861), La Prusse en 1860 (1860’da Prusya), Alsace (1872)… Başlıca romanları: Les Mariages de Paris (Paris Evlilikleri, 1856), Le Roi des Montagnes (Dağlar Kralı, 1857), Le Turco (Türk, 1866), Les Mariages de Province (Taşra Evlilikleri, 1868) vb.

1884’te Fransız Akademisi’ne seçildiyse de kabul töreninden önce öldü.


Advertisement

Yorum yazın