Esnaf Kredisi

Esnaf Kredisi

Çoğulcu toplumlarda orta sınıfın temelini oluşturan esnaf ve zanaatkârlara, üyesi bulundukları kefalet kooperatifleri aracılığıyla sağlanan ve bu kimselerin mesleki fonksiyonlarının gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak için açılan bir kredi türüdür.

Tarihsel olarak ziraatla uğraşanları da kapsamına alan halk kredisinin bir türü olarak ortaya çıkan esnaf kredisi, literatürde meslek kredisi olarak da adlandırılmaktadır. Ticaret ve sanayie dönük olarak faaliyet gösteren büyük bankaların toplumun bu kesimine gerekli ilgiyi göstermemeleri sonucu, esnaf kredilerinin ilk kaynağını çeşitli tarihlerde kurulan sandık şeklindeki kurumlar oluşturmuştur. Ülkemizde de Memleket Sandıkları, Menafi Sandıkları, İstanbul Emniyet Sandığı, vb. kurulmuştur. Daha sonraları, adı geçen bu toplum kesiminin ekonomik ve siyasi istikrar açısından öneminin artması sonucu, bu gruba dönük ihtisas bankaları açılmaya başlamıştır.

Ülkemizde ilk kefalet kooperatifi 18 ekim 1951’de Ankara’da kurulmuş, 1954 yılında da 27 kefalet kooperatifinin bir araya gelmesiyle Türkiye Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri Birliği oluşturulmuştur. Türkiye’de kefalet kooperatiflerine hizmet götüren ve bunların en önemli finansman kaynağı durumunda bulunan tek uzmanlaşmış kuruluş, “Türkiye Halk Bankası”dır.

Türkiye Halk Bankası, bu kefalet kooperatiflerine üye olan esnafa nispeten daha düşük faizle kredi açmaktadır. Bu kredilerin çoğunluğunu vadesi altı ile dokuz ay olan kısa vadeli krediler oluşturmaktadır. Ayrıca daha uzun vadeli olarak, esnafa beş yıllık kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öngörülen biçimde işletme ve tesis kredileri sağlanmakta, ödemede de kolaylaştırıcı bazı önlemler alınmaktadır.

Banka Kredileri alt kategorisi içerisinde
Esnaf Kredisi


Advertisement

Yorum yazın