Ezop kimdir

Ezop kimdir – Ezop hayatı ve eserleri hakkında bilgiler
AİSOPOS (Ezop) (M.Ö. 620 – 560)

Eski Yunan yazarlarındandır. Genellikle öğretici, eğitici bir erekle, hayvanlar üzerine yazdığı masallar günümüze kadar gelmiştir. Doğum yeri belli değildir. Doğum, ölüm tarihleri de kesin sayılmaz (Aisopos adı, bu kelimenin Fransızcadaki şekli olan Aisop’tan dolayı, eskiden dilimizde Ezop olarak tanınmıştır).

Aisopos, Samos’lu (Susam Ada’lı) iadmon’ un kölesiydi. Sonradan, Delphi’liler Aisopos u feci bir şekilde öldürmüşlerdir. Aisopos’un öldürülmesinin nedeni, sanıldığına göre şehirde çıkan bir veba salgınıdır. Ancak, Herodotus, tarihinde onun ölüm nedeninden hiç söz etmemiştir. Aisopos’un hayatına feci bir ölümle son verildiği konusunda hemen bütün yazarlar aynı fikirdeyse de, bu ölümün nedeni üzerindeki iddialar çeşitlidir. Aisoqps’ un Peisistratus’un saltanatı zamanında Atina’ya geldiği, vatandaşlarını bu hükümdarı değiştirmeye kışK:;’ mak için de, “Kral Arayan Kurbağalar” masalını söylediği rivayet edilir. Sonraları AtinalIlar Aisopos’un bir heykelini de dikmişlerdir. Ancak bu heykelin Aisopos’un vücut yapısında ki biçimsizliği de belirtmesi, şiddetli tartışmalara yol açmıştır.

Aisopos’un hayatının karanlıklar içinde olduğunu kabul etmek gerekir. O kadar ki, kimi yazarlar böyle bir kimsenin yaşamış olduğunu bile kabul etmeye yanaşmazlar. Aisopos’un söylediği masalları, gene kendisinin kaleme aldığı sanılmaktadır. Phalerum’ ul Demetrius (M.ö. 345-283) Aisopos’un masallarını on ciltte toplamışsa da, bu eser sonradan kaybolmuştur. O tarihten sonra da Aisopos masalları pek çok defa toplanmış, basılmış, latinceye çevrilmiştir.

Aisopos masalları da, bizdeki Nasrettin Hoca masallar» gibi, halk arasında geniş ölçüde yayılmıştır. Aisopos’un kendisine ait olmayanlar bile, gene ona yakıştırılmıştır. Aisopos’un masalları son derece kısa, özlüdür. Sokrates cezaevindeyken, bu masalları nazım halinde yazmaya çalışmıştır. Daha sonra, Babrius Aisopos’un masallarını nazıma çevirmiştir. Aisopos tarzında masal yazma geleneğini Fransa’da La Fontaine sürdürmüştür. La Fontaine’den sonra da, Florian bu tür nazım masallar yazmaya devam et-

öte yandan, ünlü Sümer tarihi bilgini Samuel N. Kramer “Tarih Sümer’de Başladı” adındaki eserinde, Aisopos’un hikâyelerinden birçoğuna onun doğumundan daha

1.000 yıl önce Sümer tabletlerinde rastlandığını belirtiyor. Böylece, bu hikâyelerin binlerce yıldan beri insanlığın malı olduğu anlaşılıyor.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın