Faşizm Nedir

FAŞİZM, İtalya’da, Birinci Dünya savaşından sonra Mussolini’nin kurduğu bir rejimdir. Tek partinin diktatörlüğüne, milliyetçilik heyecanına ve meslek kuruluşlarına dayanıyordu.

İtalya’da Birinci Dünya savaşından sonra, büyük bir ekonomik bunalım baş gösterdi. Köylüler ve işçiler arasında yoksulluk arttı. Komünizmden yana olanlar, geniş ölçüde faaliyete geçtiler. Bu sırada, Mussolini adında bir gazeteci, çevresine topladığı milis kuvvetleriyle Roma üzerine yürüdü. Kral, kendisine hükümet başkanlığını verdi. Mussolini, faşist partisine dayanarak bir diktatörlük kurdu. Duçe unvanını aldı.

Faşizm, komünizme karşıdır; totaliter bir rejimdir. Devlet her zaman ön plandadır. Hem milletin hayat ve çıkarlarını korur hem de ahlâkî ve dinî bir kuruluştur. Ekonomi bütünüyle devlete bağlıdır. İtalya’da eğitim ve öğretim de bu eseslara göre düzenlenmiştir. İkinci Dünya savaşında yenilgiye uğranılınca, Faşizm yıkıldı (1943).


Advertisement

Yorum yazın