Fatih Camii ve Külliyesi

FATİH CAMİSİ ve KÜLLİYESİ, İstanbul’da Fatih semtinde II. Mehmet tarafından yaptırılmıştır (1462 – 1470). Mimarı, Sinanüddin Yusuf’tur. Bu külliye, Fatih camisi, Sahn-ı seman medreseleri, imareti ve hastanesiyle zamanının en önemli bir kültür merkezi olmuştur. Fatih camisi, 1766 yılında depremden yıkılmış, III. Mustafa bugünkü Fatih camisini yeniden yaptırmıştır (1767 – 1771). Caminin avlusunu, yirmi iki sütun üzerine yapılan revaklar çevirir. Büyük kubbe, dört fil ayağına oturmakta, bunu dört yarım kubbe çevirmektedir. Yarım kubbelerin çevresinde, ikinci derecede yarım ve tam kubbeler bulunmaktadır. Caminin, geniş bir dış avlusu vardır.

Fatih camisinin güneyine ve kuzeyine dörder büyük medrese yaptırılmış, bu sekiz medreseye Sahn-ı seman denilmiştir. Medreselerin her birinde on dokuz oda vardır. On beş oda danişment denilen öğrencilere, iki oda muit denilen müzakerecilere, iki oda da işçilere ayrılmıştır. Bunlardan başka her bir medreseye öğrenci yetiştirmek üzere, Musıla-i Şahın veya Tetimme adıyla sekiz medrese daha vardır. Medreseler revakla çevrilidir ve ortalarında şadırvan-lı avlular bulunur. Fatih külliyesi, özellikle medreseler, İstanbul’un beş yüzüncü fetih yılı dolayısıyla onarılmış, kullanılır duruma getirilmiştir.


Advertisement

Yorum yazın