Fatımiler Hakkında Bilgiler

FATIMÎLER, Kuzey Afrika’da devlet kuran Şii bir hanedandır (910-1171). Hz Muhammed’in kızı Fatma’nın soyundan geldiklerini ileri sürerek bu adı almışlardır. Fakat bu durumun gerçek olduğu doğrulanmamıştır. Şiîliğin Ismailiye mezhebine bağlı olan Ubeydullah, Kuzey Afrika’da Aglebî devletine son vererek Tunus’ta Fatımî devletini kurdu; halife olduğunu açıkladı. Abbasî halifeliğini tanımadı. Bütün Kuzey Afrika, Sicilya, Sardinya ve Malta adaları ele geçirildi. Halife El-Muizz’in başkomutanı Cevher 969’da Mısır’ı aldı. Kahire başkent yapıldı. Halifeler bu şehirde oturmaya başladılar. Fatımîler, Mekke ve Medine ile Suriye’yi yönetimleri altına aldılar. Halife Mustansır’ın uzun süren halifeliği zamanında 1036 -1094 en geniş sınırlara eriştiler. Fakat Büyük Selçuklular karşısında gerilemek zorunda kaldılar 1071’de Kudüs, 1076’da Şam, Selçukluların eline geçti. Böylece Fatımîlerin Suriye’deki egemenliği sona erdi. Batı ülkelerini de Ziriler ve Nor-manlar aldılar. Ayrıca karşılarına Haçlı orduları da çıktı. İç karışıklıklar ve Haçlıların saldırıları, Fatımîleri güç durumda bıraktı. Fatımîler, Musul ve Halep atabeyi Nureddin’den yardım istediler. O da bu durumdan yararlandı. Şir-kûh komutasında bir orduyu Mısır’a gönderdi. Şirkûh vezir oldu. İki ay sonra ölünce bu göreve yeğeni Salahaddin getirildi. Salahaddin Eyyubî, Mısır’da yönetimi düzenledi. Şiî Fatımî halifeliğini kaldırdı. Hutbeyi Abbasî halifesi adına okuttu. Böylece Fatımîler sona erdi. Burada Eyyubî devleti kuruldu (1174).


Advertisement

Yorum yazın