Felix Adler

Felix Adler

ABD’li eğitimci (Almanya’ da Alzey 1851 -New York 1933). Babası hahamdı. Aile 1857’de ABD’ye göçtü. Adler, Colombia College’ı bitirdikten sonra (1870) Almanya’da Berlin ve Heidelberg üniversitelerinde çalışmalarını sürdürdü. Cornell (Ithaca/ABD) Üniversitesi’nde İbrani dili ve Doğu edebiyatları profesörü olarak çalıştı (1874-1876). Alman düşünürü imma-nuel Kant’ın “ahlak”ı tek değer olarak tanıyan törelci görüşünün izleyicisi oldu. Felix Adler, Törel Hareket (Ethical Movement)’\n öncülerindendir. Toplumsal reformlar için dinsel, metafizik ve törel öğelerle toplantılar yapan New York Törel Birliği (Ethical Societe)’ni 1876’da kurdu. Bu birlik 1952’de Uluslararası Hümanist ve Törel Birlik durumuna geldi. 1902’de Colombia Üniversitesi’ne Toplumsal ve Siyasal Törebilim profesörü atandı. Parasız çocuk yuvası sağlama, ucuz konut yaptırma, çocuk işçi çalıştırılmasını engelleme gibi alanlarda toplumsal reformlara büyük katkısı oldu. Başlıca eserleri: Creed and Deed (iman ve iş) 1877; The Moral instruction of Children (Çocukların Ahlak Eğitimi) 1892; The Religion of Duty (Görevin Dini) 1905; An Ethical Philosophy of Life (Hayatın Törel Felsefesi) 1918; The Recostruction of the Spiritual ideal (Ruhsal Ülkülerin Yeniden Kuruluşu) 1923 vb.


Advertisement

Yorum yazın