Ferhat Paşa Antlaşması

Ferhat Paşa Antlaşması tarihi ve önemi hakkında bilgiler.
FERHAT PAŞA ANTLAŞMASI, Osmanlı devletiyle İranlılar arasında yapılmıştır (1590). Şah Tahmasb’ın ölümü üzerine İran’da karışıklık çıktı. Bu durumdan yararlanmak isteyen bazı devlet adamları padişah III. Murat’ı savaşa zorladılar. Böylece kendileri de ün kazanmış olacaklardı. Büyükvezir Sokul-lu Mehmet Paşa, İranla yapılacak savaşa karşı çıktıysa da sözünü dinletemedi. İranlılara 1577’de savaş açıldı. Lala Mustafa Paşa, İran ordusunu Çıldır’da yenilgiye uğrattı. Tiflis, Gürcistan ve Şirvan’ı aldı, özdemir oğlu Osman Paşa da Tebriz ve Dağıstan taraflarını ele geçirdi. İran şahının isteğiyle Ferhat Paşa antlaşması (İstanbul antlaşması) yapıldı. Buna göre, Tebriz ile Azerbaycan’ın bir bölümü, Karabağ, Gence, Tiflis, Şirvan, Nihavend, Lûristan Osmanlılara katıldı. Böylece Hazar’a kadar olan yerler, Osmanlı ülkeleri arasına girdi. Doğuda en geniş sınırlara erişilmiş oldu.


Advertisement

Yorum yazın