Fetret Devri Nedir

FETRET DEVRİ, Osmanlı tarihinde Yıldırım Bayezit’in Ankara savaşında Timur’a yenilmesinden, Çelebi Mehmet’ in padişah olmasına kadar geçen, devlet düzeninin bozulduğu on bir yıllık zamandır (1402 – 1413). Bu dönemde Yıldırım Bayezit’in şehzadeleri Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Çelebi Mehmet ve Musa Çelebi arasında hükümdar olmak için savaşlar yapılmıştır.

Timur, Ankara savaşından sonra bir süre Anadolu’da kaldı. Yanında bulunan Anadolu beylerine eski topraklarını geri verdi. Karamanoğulları, Germiyano-ğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Menteşoğulları beylikleri yeniden kuruldu. Timur, Osmanlı ülkelerini de e-gemenliğini tanımaları koşuluyla Yıldırım Bayezit’in oğullarına bıraktı. Böylece hem Anadolu’da Türk birliği bozuldu ve hem de Osmanlı devleti parçalandı. Timur, bundan sonra Yıldırım Bayezit’in oğullarından Mustafa Çele-bi’yi yanına alarak başkenti Semer-kant’a döndü.

Veliaht Süleyman Çelebi Rumeli’de, İsa Çelebi Balıkesir taraflarında, Çelebi Mehmet Amasya’da hükümdarlıklarını ilân ettiler. Musa Çelebi önce Çelebi Mehmet’le birlik oldu; sonra o da Rumeli’de hükümdar olmaya kalkıştı.

Veliaht Süleyman Çelebi, Edirne’de hükümdarlığa başladı. Anadolu’da Çelebi Mehmet’le İsa Çelebi arasında savaşlar oldu. İsa Çelebi, Eskişehir’de iken Çelebi Mehmet’in adamları tarafından yakalanarak öldürüldü. Çelebi Mehmet, birlik olduğu Musa Çelebi’yi, Sinop’tan gemilerle Süleyman Çelebi’ye karşı Rumeli’ye gönderdi. Musa Çelebi, önce f leyman Çelebi’ye yenildi. Fakat, onun lÇ-ki ve eğlenceye dalmasından yararlanarak kuvvetlerini Sofya yakınlarında bozdu; Edirne’ye doğru ilerledi. Süleyman Çelebi, İstanbul’a kaçarken köylüler tarafından yakalandı. Musa Çelebi’ nin adamlarına teslim edilen Süleyman Çelebi öldürüldü. Musa Çelebi de Edirne’de hükümdarlığını ilân etti. Fakat sert davrandığı için büyük beyler kendisinden yüz çevirdiler. Çelebi Mehmet, Musa Çelebi ile yaptığı savaşı kazandı. Musa Çelebi, kaçarken yakalanarak öldürüldü. Çelebi Mehmet, Osmanlı devletini bir yönetim altında birleştirdi. Fetret devri sona erdi. Fakat gereksiz yere çok Türk genci öldü. Osmanlı ilerleyişi bir süre durdu, İstanbul’un alınması gecikti.


Advertisement

Yorum yazın