Fevzi Çakmak Kimdir

FEVZİ ÇAKMAK, Türk mareşalidir ve Kurtuluş savaşının ünlü komutanlarındandır (1876 – 1950) İstanbul’da doğdu. Babası topçu albayı Ali Beydir. Askeri rüştiyede, Kuleli Askerî idadisinde okudu. Harp okulunu ve Harp akademisini bitirdi. 1898’de kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Çeşitli yerlerde ve birliklerde görev aldı. Balkan savaşına katıldı. Birinci Dünya savaşında Çanakkale cephesinde Mustafa’Kemal’in yerine geçici olarak Anafartalar grubu komutanı oldu. Gösterdiği başarılar nedeniyle madalyalar ve nişanlar aldı. Doğu cephesinde II. Kafkas kolordu komutanlığına atandı (1916). Diyarbakır II. Ordu komutanı, sonra Filistin VII. Ordu komutanı oldu. Sina savaşındaki hizmetleri sonucunda korgeneralliğe yükseldi (1918). O yıl İstanbul Genelkurmay başkanlığı karargâhına atandı. Fevzi Paşa 1920’de Harbiye nazırlığına getirildi Bu görevde iken Anadolu’ya gerekli silah, araç ve gereçlerin aktarılmasını sağladı. Damat Ferit Paşa kabinesinin kurulmasından önce, istifa ederek Anadolu’ya

geçti. Bu nedenle rütbesinin kaldırılmasına ve idamına ferman çıktı. Büyük Millet Meclisi tarafından, Millî Savunma bakanlığına ve Bakanlar Kurulu başkanlığına seçildi. İkinci, İnönü zaferinden sonra orgeneral oldu (1921). Sakarya savaşından önce Genelkurmay başkan vekilliğine getirildi. Sakarya zaferinden sonra Büyük Millet Meclisi kararıyla rütbesi mareşalliğe yükseltildi. 1944 yılma kadar Genelkurmay başkanlığı görevi yaptı. Yaş haddini doldurduğu için o yıl emekliye ayrıldı.

Fevzi Çakmak, bundan sonra siyasî hayata atıldı. Partiler, tanınmış ve sevilen Mareşal’dan yararlanmak istiyorlardı. 1946 seçimlerinde, Demokrat Parti listesine bağımsız aday olarak girdi ve İstanbul milletvekili seçildi. 1947’de Demokrat Partiden ayrıldı; Millet Partisinin kuruluşuna katıldı (1948). Cenazesinin kaldırılması olaylı geçti.

Mareşal Fevzi Çakmak, sağlam karakterli, çalışkan, imanlı, alçak gönüllü bir komutan olduğu için sevildi ve sayıldı. Siyasal hayâtı başarılı geçmedi.


Advertisement

Yorum yazın