Fıkıh Nedir

FIKIH, İslâm hukuku bilimidir. Kur’ an ve doğru hadislere dayanılarak meydana getirilmiştir. Kur’an’da ve hadislerde bulunmayan konularda kıyas, icma ve istihsan yollarına baş vurulmuştur. Herhangi bir anlaşmazlıkta veya konuda açıklayıcı bir ayet varsa, önce o esas alınır. Kur’an’da bulunmayan konularda Hz. Muhammed’in doğru (sahih) hadislerine uyulur. Eğer aranan bunlarda da bulunmazsa, o zaman kıyas yoluna baş vurulur. Kıyas, bir sorunun benzerini ayet ve hadis olarak bulmak demektir. Bulunan benzer ayet veya hadis genelleştirilerek o soruna uygulanır. Sözgelişi, şarap içilmesi günahtır. Votka için bir açıklama yoktur. Şarap, sarhoş-iuk verdiği için yasak edilmiştir. Öyleyse sarhoşluk veren içki yasaktır, votka da yasaktır. Bu da olmazsa icmaya göre davranılır, tema, bir sorunda halkm isteğidir. Bunlardan başka bir de iyi görmek anlamına gelen istihsan vardır. Bir sorunun iyi niyetle ve halkın yararına ele alınması ve ona göre karara varılmasıdır. Hanefî mezhebinde vardır.


Advertisement

Yorum yazın