Filibeli Ahmed Hilmi

Filibeli Ahmed Hilmi Kimdir , Filibeli Ahmed Hilmi hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

yazar (Filibe 1865 -İstanbul 1913). Babasının görevinden ötürü Şehbenderzade diye anılan Ahmet Hilmi Galatasaray Sultanisi’ni bitirdikten sonra Düyun-ı Umumiye’de memur oldu (1890). Görevle Beyrut’tayken istibdata karşı giriştiği eylemler yüzünden Mısır’a kaçarak Terakki-i Osmaniye Cemiyeti’ ne katıldı, İstanbul’a dönüşünde tutuklanarak Fizan’a sürüldü, ikinci Meşrutiyetten (1908) sonra Darülfünun’da okutmanlık yaptı, kısa süreli bir gazete (ittihad-ı İslam) çıkardıktan sonra çeşitli yayın organlarına yazdı (ikdam, Tasvir-i Efkâr). Sonunda günlük gazete biçimine dönüştüreceği (1911) Hikmet dergisini kurdu (1910). ikinci Meşrutiyetin çeşitli ülkü arayışlarıyla dolu kargaşasında Ahmet Hilmi İslam temeline dayalı tasavvuf akımıyla bir düşünce oluşturmaya çalıştı. Felsefi romanları (Amâk-ı Hayat, 1908; Öksüz Turgut, 1910…), tarihleri (Tarih-i İslâm, 2 cilt, 1910-1912; Üss-i Islâm, 1916) yanı sıra bir de oyun yazdı: Istibdatın Vahşetleri, 1910. ittihat ve Terakki iktidarına karşı olduğu için bir süre Bursa’ya sürülen, şüpheli görülen ölümü Masonlara bağlanmak istenen Ahmet Hilmi, İkinci Meşrutiyet yıllarının karışık yayın dünyasında acele çalışmalar yapmış, çevirileriyle birlikte kırka yakın kitap çıkarmışsa da eserlerinin hiçbiri zamana dayanamamıştır.


Advertisement

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın