Filipinler Nerededir

Filipinler Nerededir

FİLİPİNLER Güneydoğu Asya’da devlet. Yüzölçümü 300.000 km’, nüfusu 66.647.000 (1990), başkenti Manila.

Doğal ortam ve ekonomi. 7.107 adadan oluşan Filipinler takımadaları Büyük Okyanus’ta Çinhindi Yarımadası’mn doğusunda yer alır. Adalardan Luzon ve Mindanao ülke topraklarının üçte ikisini oluşturur. Adaların çoğu volkanik dağlarla kaplıdır. İklim genellikle nemli ve tropikaldir ancak kışlar kurak geçer, önemli ırmaklar arasında Cagayan, Agno ve Pampanga sayılabilir. Nüfusun çoğunluğunu Malaylar oluşturur. EndonezyalI, Çinli ve Avrupa kökenli Beyazlar da vardır. Halkın çoğu kırsal kesimde yaşamakla beraber nüfusun 100.000’i aşkın aşan kent sayısı 20’den fazladır (Manila 1,800.000, Davao 640.000, Cebu 530.000, lloilo 316.000). Halkın üçte ikisi tarımla uğraşır. En önemli besin kaynağı pirinç ve mısırdır. Dışsatım için şeker, tütün, abaka ve kopra yetiştirilir. Zengin maden yataklarına sahip olan (altın, gümüş, manganez, bakır, demir, krom vb.) Filipinler bu madenleri işlenmemiş olarak dışarı satar. Pek gelişmemiş olan sanayi daha çok Manila çevresinde; tekstil üzerinde yoğunlaşmıştır.

Tarih. Çin’i Hint Okyanusu’na bağlayan ticaret yolu üzerinde yer alan Filipin Adaları 15. yüzyılda İslam dininin, 17. yüzyıldan itibaren İspanyolların ve Katolikliğin etkisine girmiştir. 1898’de Birleşik Amerika’nın eline geçen Filipinler, Manuel Quezon önderliğindeki milliyetçilerin ayaklanmasıyla 1935’te bağımsızlığa kavuşarak federal cumhuriyet oldu. Quezon cumhurbaşkanı seçildi. 2. Dünya Savaşı’nda Japon ve Amerikan işgaline uğradıysa da 1946’da yeniden bağımsızlığına kavuştu. Müslümanlar’ın (yüzde 7) özerklik, komünistlerin devrim eylemlerini öne süren Ferdinand Marcos 1972 yılında yönetimi ele geçirdi. Fakat ülke içindeki muhalefetler geçen gün büyüdü 7 Şubat 1986 yılında yapılan seçimlere hile karıştıran Marcos bütün dünyanın desteğini de yitirdi. Daha önce kocası Benigno Aquino, Marcos tarafından öldürülen Corazon Aquino muhalefetin önderliğini üstlendi. 26 Şubat 1987 yılında Ferdinand Marcos, Filipinler’i terketti ve 20 yıl aradan sonra Corazon Aquino’nun başkanlığında ülke demokrasiye döndü.


Advertisement

Yorum yazın