Filistler

Filistler

FİLİSTLER l.Ö 13. yüzyılda denizden gelen halklar arasında Mısır’ın istilasına katılan Hint-Avrupa kökenli halk. Ege’den dalga dalga gelen istila (Mısır kaynaklarına göre) Mısırlılar tarafından durdurulunca (l.ö. 12. yy) bu istilacılar arasında bulunan Filistler Akdeniz’in güneydoğu kıyısında, Gazze ile Karmel Dağı arasındaki bugünkü Filistin bölgesine yerleştiler. l.Ö. 11. yüzyılda lbraniler için en büyük tehlike oldular. 10. yüzyılda Davut zamanında İbrani boyunduruğuna girerek Samileştiler ve l.ö. 8. yüzyıla doğru varlıklarını yitirdiler. Filistler hakkındaki eski Mısır kaynaklarında ve Tevrat’ta verilen bilgilerden başka tek önemli belge son yıllarda Filistin’de yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen çanak çömleklerdir.


Advertisement

Yorum yazın