Fırat Nehri Nerededir

Fırat Nehri Nerededir – Fırat Nehri Hakkında Bilgiler
FIRAT, Ön Asya’da en büyük ırmak. İki büyük kaynak kolundan Karasu, Erzurum ovasını kuşatan dağlardan, özellikle Dumlu dağından doğar. Öbür büyük kolu, Muratsuyu, Van gölünün kuzeydoğusundaki Aladağ’dan çıkar. İkisi de batıya doğru akarak birtakım ovalardan (Tercan, Erzincan ve Malazgirt, Mus, Genç ovaları gibi), dar ve sarp boğazlardan (Sansa, Kemah boğazlan vb.) geçer; Keban yapma bara] gölünde birleşirler. Bu gölden sonra büyüyen ırmağın adı Fırat’tır. Fırat, artık batıya doğru değil, güneye ve doğuya yönelerek geniş bir yay oluşturur. Malatya ovasının doğu yanından geçtikten sonra, Kö-mürhan boğazında Güneydoğu Toroslar arasına girer. Birbirini izleyen dar boğazlardan geçerek Güneydoğu Anadolu bölgesine erişir. Burada Fırat’ın yatağı, platoya oyulmuş, dik yapıaçlı vadiler içindedir. Fırat ırmağı, Birecik kasabası önünde, beton karayolu köprüsüyle aşılır. Carablus demiryolu köprüsünün altından geçtikten sonra, Türkiye’den çıkar; Suriye’ye girer. Bundan sonra Fırat’a, önemli hiç bir akarsu katılmadığı ve çöllerle kurak bozkırlardan geçtiği, sulan, kızgın güneş, bulutsuz gökyüzü altında buharlaştığı ve kurak topraklara sızdığı için, ırmak gittikçe küçülür; bu arada Suriye’den çıkarak, Irak’a girer. Fırat, Basra (İran) körfezine dökülmeden önce, Dicle ırmağı ile birleşir. Arap ırmağı (Şat-al-Arap) adıyla denize erişir.

Ön Asya, özellikle Fırat’ı besleyen Doğu Anadolu, kışın yağışlı (Akdeniz) iklim bölgesindedir. Bu nedenle ırmak, nisan ayma kadar kabarır, İlkbaharda, karların kısa bir sürede hızla eridiği yıllarda ise, taşarak, iki yanındaki topraklarda büyük zararlara yol açtığı olur. Bundan sonra ekim ayına kadar alçalır.

m. olur. Bu ağacın tohumlara»*« da antepfıstığı denir Yerfıstığı, ikiçenekliler simimin baklagiller familyasından bir bitkidir. Anayurdu Brezilya’dır. Sıcak iklim bitkisidir. Türkiye’de, sıcak güney yörelerinde üretilir. 30 – 50 cm. boyunda yıllık bir bitkidir. Çiçekleri sarıdır. Toprak altında olgunlaşan meyveleri yağlıdır. Bundan çıkarılan yağ (araşit yağı), yemeklerde kullanılır. Tohumlar, daha çok, kavrularak yenir (Çamfıstığı İçin Bak. Çam).

Dicle ile Fırat olmasaydı, Irak da çöllerle kaplı bir’ülke olacaktı. Yatağı boyunca birkaç baraj kurulmuş, sularının bir bölümü kanallara alınmıştır. Kıyılara yerleştirilen su dolapları ve pompalarla da tarlalar ve bahçeler sulanmaktadır.

Fırat’ın az çok kolaylıkla aşılabildlği yerlerde, eski birtakım kasabalar, kentler (pazar yerleri) vardır.


Advertisement

Yorum yazın