Firdevs Nedir

Firdevs Nedir

FİRDEVS cennet bahçesi. Aslının Farsça olduğu ve Arapça’ya bu dilden geçtiği sanılmaktadır. Kuran’da birkaç yerde adı geçer. İslam inancına göre cennetin en yüce, en mutlu bölümüdür. Allah’ın en sevdiği, inayetine yaraşır gördüğü kulları buraya gider. İslamiyet’ten önce bir mutluluk ülkesi anlamında kullanılan firdevs kavramı, sonradan cennetle özdeş anlamda kullanılmaya başladı. Arap, Iran ve Türk edebiyatında en çok işlenen konulardan biri oldu.


Advertisement

Yorum yazın