Firdevsi Kimdir

Firdevsi Kimdir – Firdevsi Hakkında Bilgiler
FİRDEVSÎ (Ebül Kasım), İran’ın en tanınmış şairlerindendir (934-1020). Tus’da doğdu. Şehname adlı eseriyle büyük bir ün kazandı. Şehnamenin konusu Iran tarihidir. 60 000 beyittir. Dünya destan edebiyatının en güçlü olan ürünlerinden biridir. Firdevsî, eserini hazırlarken, halk arasında söylenegelen tarihle ilgili hikâyeleri toplamış, bu konuda yazılmış kitapları incelemiştir. Şehname’de ilk insandan başlanır, bütün Iran hanedanları ve hükümdarları ile Büyük İskender anlatılır. Arapların, iran’ı istilasiyle Şehname son bulur. Firdevsî, Arap uygarlığının etkili olduğu bir dönemde İran’ın İslâmiyetten önceki yaşayışını milliyetçi bir görüşle canlandırır ve Iran kültürünü savunur. Firdevsî, Şehname adlı bu eserini Gaz-ne hükümdarı Mahmut’a sundu. Fakat, beklediği karşılığı göremedi. Sultan Mahmut’u küçük düşüren bir yergi yazdı. Bir süre sonra Sultan Mahmut, bu ilgisizliğe pişman olarak ona 60 000 dinar göndermiştir; fakat, bu armağan şehrin bir kapısından girerken, öteki kapısından Firdevsî’nin cenazesi çıkmıştır. Firdevsî, Tus şehrinde gömülmüş ve ona büyük bir türbe yapılmıştır.


Advertisement

Yorum yazın