Fiyat Nedir

Fiyat Nedir

FİYAT bir malın para olarak değeri. Serbest piyasa ekonomisinde, yani mal değerenin sunu ve istem (tarz ve talep) ile belirlendiği ekonomilerde büyük önem taşır. Çünkü sunu ve istem arasında uyum, fiyat mekanizmasıyla sağlanır. İstem değişmeden sunu artarsa fiyat düşer: Bir başka deyişle söylersek piyasada çok para olursa, istem artar, fiyatlar yükselir. Sonuç olarak fiyatların para politikasıyla da yakın ilgisi vardır. Fiyatların artması para değerinin düşmesine, sonuçta enflasyona yol açar. Bu durumda fiyatlar narhla (resmen) belirlendiği zaman da çift fiyat oluşması sonucunda karaborsa olayı ortaya çıkar.


Advertisement

Yorum yazın