Fizik Nedir

FİZİK, cisimlerin özelliklerinde ve yapılarında bir değişiklik yapmaksızın durumlarını ve hareketlerini değiştiren kanunları, ışımaları ve ışımalarla cisimlerin karşılıklı etkilerini inceleyen bilimdir. Buna karşılık kimya, özellikle, cisimleri meydana getiren en küçük parçacıkları etkileyip değiştiren olayları inceler. Deneysel fizik, laboratuvarlarda fiziksel belirtileri, teorik fizik ise matematiğin de yardımıyla fizik kanunlarını araştırır. Fizik biliminin en eski ve ana konusu – mekaniktir. Bu alanda, cisimlerin hareketleri ve denge durumları incelenir. Akustikte ses, Optikte ışık, ısı-bilimde ısısal belirtiler ve ısının öteki enerji biçimlerine dönüşümü, elektrik enerjisi, atomun yapısı (atom fiziği, çekirdek fiziği) incelenir. Geniş elektromanyetik ışıma konusunun bir bölümü optikte, bir bölümü de elektromanyetik titreşimlerde incelenir.


Advertisement

Yorum yazın