Fizyokrasi Nedir

Fizyokrasi Nedir

Fizyokrasi , ekonomide doğa yasalarının egemen olmasını öne süren öğreti. 18. yüzyılda merkantilistlerin tüm ekonomik yaşamı kralın, yani devletin yönetimine bağlı sayan politikasına tepki olarak Fransa’da doğdu. Öncüsü ekonomi bilgini François Quesnay’dir. Fizyokratlara göre toplum ve ekonomi değişmez doğa yasalarına bağlıdır ve bu yasalar her zaman ve bütün uluslar için geçerlidir. Doğa yasasına uygun olarak mülkiyetin ve özgürlüğün (her alanda) korunması gerekir. Buna en uygun ekonomik etkinlik alanı ve ulusal zenginliğin kaynağı da toprak ve tarımdır. Sanayi ve ticaret sadece topraktan elde edilen ürünleri işlemeye ve dağıtmaya yarar. Bir toplumda en yararlı sınıf çiftçilerdir. Sanayici ve tüccar yararlı olmakla birlikte verimsiz ve kısırdır. Ücretlilerin yaratılan zenginlikle hiçbir önemi yoktur, onlar sadece kendilerini çalıştıranlara ücret karşılığında hizmet sunarlar.


Advertisement

Yorum yazın