Fizyoloji Nedir – Fizyoloji Ne Demek

Fizyoloji Nedir – Fizyoloji Ne Demek

FİZYOLOJİ hayvansal ve bitkisel organizmaların sürekli işlevlerini doğal yaşam koşullan içinde inceleyen bilim. Canlıların biçimlerinin ve yapılarının tanımlanması anatomi ve histolojinin, üreme çevrimi biyolojinin, doğal ortamla ilişkileri ekolojinin, türlerin sınıflandırılması sistematiğin konusudur. Buna göre fizyolojinin özgül alanı oranizmanın büyük işlevleridir; beslenme, duyular, hareket, solunum, kan dolaşımı, boşaltım, vb.
Fizyolojinin tarihi çok eski değildir. Fizyolojinin gelişmesi diğer başka birçok bilim gibi fizik ve kimyadaki temel gelişmelere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Fizyoloji tarihindeki önemli aşamalar ve kişiler şöyle sıralanabilir; William Harvey (1578-1657) kan dolaşımı, Haller (1708-1777) dokuların uyarılganlığı, Lavoisier (1743-1794) solunum, Claude Bernard (1813-1878) iç ortam kavramı, vücutta şekerin ayarlanma düzeni, Hemoltz (1821-1894) duyumların fizyolojisi, Edme Mariette (1620-1684) bitkilerde ham besisuyu ve ongun besisuyu ayrımı, Ingen-Housz (1730-1799) fotosentez, Hales (1677-1761) bitkilerde be sisuyu dolaşımı, terleme ve solunum Pasteur (1822-1895) havasızja-şarlık Van’t Hoff (1852-1911) ve Arrhenius (1859-1927) ozmoz kanunu, vb.


Advertisement

Yorum yazın