Flavius Aetius

Flavius Aetius

Roma generali (Silistre 396 – Roma 454). imparator Honorıus’un 423’te ölümü üzerine, saltanat naibesi Galla Placidia’ya karşı, tahtı zorla ele geçirmesi için iohannes’e 60.000 kişilik bir Hun Ordusu topladı, iohannes yenildikten ve Hun Ordusu dağıldıktan sonra imparatoriçeyle uzlaşan Aetius, ordu komutanı ve Galla Placidia ile çocuklarının başdanışmanı oldu. 433-450 yılları arasında Batı Roma imparatorluğunda etkin bir yönetici durumuna geldi. 450’de Atilla’nın komutasında Hunlar Gallia’yı işgal ettiler. 20 Eylül 451 ‘de Chalons Savaşı’nda Atilla’yı yendi. Bu, Batı Roma imparator-luğu’nun kazandığı son zafer ve dünyada dönüm noktası niteliğindeki antlaşmalardan biri oldu. Atilla’nın 453’te ölmesi üzerine Hunların Batı Roma imparatorluğu ile yaptıkları eşgüdüm sona erdi. Atilla’nın korkusundan Aetius’un gücünü kabullenmiş görünen, Placidia’nın oğlu_ imparator III. Valenti-nianus 454’te Aetius’u bıçaklayarak öldürdü.


Advertisement

Yorum yazın