Flaviuslar Dönemi

Flaviuslar Dönemi

FLAVİUSLAR Roma imparatorluğu’nu 69-% yılları arasında yöneten sülale. Julia-Claudia sülalesinin son imparatoru Neron ölünce (68) büyük bir taht bunalımı doğdu: Ard arda üç imparator (Galba, Ot-hon, Vitellus) değişti. Bunalımı gidermek için doğu ordusu kendi generali olan Vespasianus’u tahta çıkardı, böylece 69 yılında yeni bir hanedan doğmuş oldu. Vespasianus adı ana tarafından gelen yeni imparatorun asıl adı Titus Flavius idi ve sülaleye bu nedenle Flaviuslar denir. Vespasianus’un ardından Titus (79-81) ve Domitianus’un (81-96) imparatorluklarından sonra sülale de sona erdi. Flaviuslar döneminde imparatorluğun merkeziyetçiliği geliştiği gibi mâliyesi de güçlendi. İmparatorun yetkileri büyük ölçüde arttı.


Advertisement

Yorum yazın