Floransa Okulu

Floransa Okulu

FLORANSA OKULU 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başı arasında yaşayan Floransa hümanistlerine verilen ad. 15. yüzyılın ikinci yarısında doğan Floransa Okulu’nun temeli ve kaynağı sanat ve düşünce alanındaki Rönesans’tır. Bu hümanistler arasında, görüş ayrılıklarına karşın Marsilio Ficino, Nicolás Machiavelli, Giovanni Pico della Mirándola ve Leonardo da Vinci sayılabilir. Floransa Okulu’nun başlıca üç yönü vardır: Güzelliğe verilen önem, platonik bir Hıristiyanlık ve insanın üstünlüğü.


Advertisement

Yorum yazın