Foçalılar

FOÇALILAR, Eskiçağ’da, Ege bölgesinde İzmir’in kuzeyinde kurulan Foça (Fokaia) kentinde yaşayanlardır. Foça, bir İyon şehri olarak bilinmektedir. İ-yonlardan önce de buraya yerleşilmiş olduğu kazılardan anlaşılmaktadır. Foça, denizciliğe elverişli bir yerde idi. İki limanı vardı. Buna karşılık ekip biçecek toprakları yoktu. Dar bir yer üzerinde idi. Foçalılar, Miletlilerle boy ölçüşecek güçte olmadıklarından İ.ö. VI. yüzyılda, batıya doğru uzak deniz seferlerine giriştiler. Güney Fransa’da Marsilya (Massalia), Korsika’da Alalia ve Ispanya’da Emporium gibi güçlü ticaret merkezleri kurdular. Foçalılar elli kürekli gemileriyle Atlas Okyanusu’na çıktılar. Burada da koloni kurma denemelerine giriştiler. Persler, Keyhüsrev zamanında Foça’yı aldılar (İ.Ö. 546). Fe-çalılar, toplu halde batıdaki kolonilerine göç ettiler. Foça, Ortaçağ’da Cenevizle-rin yönetiminde bir korsan yuvası haline geldi. 1455’te Osmanlı topraklarına katıldı


Advertisement

Yorum yazın