Fosil Nedir

Fosil Nedir
FOSİL tarih çağlarından önceki varlıkların ve olguların yer altında bulunan her türlü kalıntısı (taştan balta, kavkı, kemik diş, hatta donmuş mamut, vb.), Çoğu zaman tortul kayalar içinde herhangi bir yaratığın yalnız kalıbı (çukur izi) bulunur, çünkü yaratığın cesedi zamanla çürüyüp yok olmuştur. Daha sonra aynı kalıbı bir başka tortu doldurmuş olabilir ve böylece kaybolan yaratığın biçiminde bir toprak kopyası ortaya çıkar. Canlı dokuların yerini doğrudan doğruya bir mineralin alması da olasıdır (silisleşmiş odun). Hatta hayvanların izleri ya da bir yağmur damlasının izi bile günümüze kadar gelebilir. Fosilleri inceleyen bilime paleontoloji denir.


Advertisement

Yorum yazın