Foton Nedir

Foton Nedir

FOTON boşlukta 300.000 km/sn hızla bir mermi gibi yayılan ışık taneciği ya da başka bir deyişle enerji kuantumu. Foton (ışık taneciği) ışınımın frekansına bağlı olarak bir enerji kuantumu taşır (q = hn). Burada Planck sabiti denilen h’nin değeri 6,62.10-! erg/sn’dir.


Advertisement

Yorum yazın