Fotosentez Nedir

Fotosentez Nedir

FOTOSENTEZ yeşil bitkilerin güneş ışığından yararlanarak organik madde yapması. Canlı varlıkların tek enerji kaynağı güneş ışığıdır. Işığın yalnız enerjisi depolanabilir, bunu da ancak yeşil bitkiler gerçekleştirebilir. Bunlara klorofilli bitkiler de denir. İnorganik, yani vücutta ya-kılamayan karbondioksit (CO0 hava, su (H2O), nitrik iyonlar (NOO ve daha başka toprak metal iyonları gibi maddeleri, güneşten aldığı enerjinin yardımı ile birleştiren klorofil tanecikleri (kloroplast) şeker (nişasta), yağ ve protein gibi birtakım organik maddeler oluşturur. Bu maddeler erimiş halde ongun besisuyu içinde bitkinin her yanına dağılır. Fotosentez olayında dışarıya atılan tek madde oksijen molekülüdür (O:). Radyoaktif izotoplar kullanılarak bu oksijenin suyun fo-tolizinden ortaya çıktığı anlaşılmıştır.

2H2O +enerji *4HO,

Eskiden bu oksijenin CCVten ayrılıp çıktığı sanılıyordu.

Adenoizin trifosfatın (ATP) işe karışması, Calvin çevremi denen bir kapalı tepkime çevriminin yer alması, kısa bir ışık alım evresini uzun bir karanlık evrenin izlemesi, ışık kuantumlarının spektral dağılımının incelenmesi, elektronik enerji düzeyi kavramının doğması, uzun süredir basit bir olay gibi gözüken fotosentezin son derece karmaşık bir olgu olduğunu ortaya koymuştur.

Sıcak çöllerdeki kaktüs gibi bazı bitkilerde özel fotosentez biçimleri görülmüştür. Kaktüsler aşırı su kaybını önlemek için gündüzleri kar-bodioksidi asitmalik biçimine çevirip depolamaktadırlar. Dar anlamda ele alınırsa fotosentezin verimi yüzde 1 dolayındadır, ancak ışık enerjisinin önemli bir bölümü yeşil yapraklarca kapılıp başka yararlı işlerde kullanılmaktadır, örneğin terleme bunlardan biridir. Yapraklardan buharlaşarak azalan suyun yerini kökten gelen ham besisuyu almakta, böylece aşağıdan yukarı su akımı sağlanmaktadır.


Advertisement

Yorum yazın