Franklar Kimdir

FRANKLAR, İ.S. V. – VI. yüzyıllarda Galya’yı ele geçiren ve buraya kendi adlarını veren Germen asıllı halktır. Franklar çeşitli kabilelerden oluşuyordu. Bunlardan Belçika’da bulunan bir kol, batıya doğru ilerleyerek Esko <Es-caut) ırmağını aştı ve Som (Somme) ırmağı boylarına kadar ilerledi. Frankların öteki kolu, Hilderik (Childerich) a-dında bir başkanın yönetiminde bulunuyordu. Franklar, Romalılarla birlik olarak savaşlara katıldılar. Batı Roma imparatorluğunun yıkılmasından sonra Galya’da karışıldıklar çıktı. Hllderik’in yerine geçen oğlu Klovi (Clouis), bu durumdan yararlanarak Galya’yı yönetimi altına almaya çalıştı. Birçok savaştan sonra Luvar (Loire) ırmağının kuzeyine kadar olan Galya topraklarını ele geçirdi. Doğuda Almanlarla savaştı; onları yenerek egemenliğini Ren ırmağına kadar genişletti. O zaman Galya’nın güneyi Bürgo/ ^Iarm, batı tarafları da Vizigotların elinde idi. Klovi, Hıristiyanlığı kabul etti ve bütün Frankları bu dine sokmaya çalıştı. Vizigotlar, Aruis mezhebine girmişlerdi. Kilise, onları dinsiz sayarak, Klovi’yi üzerlerine yürümeye kışkırttı. Klovi, Burgondları yenip vergiye bağladıktan sonra Vizigot-lara saldırdı ve onları Galya’dan çıkardı. Klovi’nin büyük babasının adı Merove (Mérovée) olduğu için kurmuş olduğu hanedana Merovenj sülâlesi (Mérovingiens) denir. Klovi’nin ölümünden sonra (511) Frank krallığı parçalandı. Başa geçen krallar güçsüz kimseler olduğundan yönetimi saray bakanlarına bıraktılar. Bunlara Tembel krallar denir. Zamanla devlet yönetimini ellerine geçiren saray bakanları Karolenj sülâlesini (Carolingiens) kurdular (751).


Advertisement

Yorum yazın