Franz Joseph Kimdir

Franz Joseph Kimdir
FRANZ JOSEF (Franz Joseph), Avusturya imparatoru ve Macaristan kralıdır (1830 – 1916). Ferdinand’ın hükümdarlıktan ayrılması üzerine 1848’de Avusturya imparatoru oldu. Bu sırada ülke karışıklık içinde idi. Franz Joseph, azınlıkların ve liberallerin karşı çıkmalarına rağmen kısa sürede otoriter bir yönetim kurdu. İmparatorluğun birliğini güven altında bulundurmak için orduya önem verdi. Fakat, milliyetçiliğin yaygınlaştığı bu dönemde imparatorluğu ayakta tutmak çok zordu. Franz Josef, dışa karşı başarılı olamadı. Fransa ve İtalya orduları, AvusturyalIları yenilgiye uğrattılar. Avusturya, Lombardiya’yı, Piye-monte devletine vermek zorunda kaldı (1859). Prusya’ya karşı yaptığı savaşta, Sadowa’da bozguna uğradı (1866). A-vusturya, Prag antlaşmasıyla Almanya’ dan çekildi. Franz Jozef, bu yenilgiler üzerine Macarlarla uzlaştı, imparatorluğun iki devlete bölünmesine razı oldu (1867). İmparatorluk içinde yaşayan milletleri yönetimi altında tutabilmek için bazen merkeziyetçi, bazen federalist. bir politika izledi. Büyük yıkımlara da uğradı Kırk dört yıldır evli olduğu karısı 1898’de bir suikast sonucunda öldü. Tek oğlu Arşidük Rudolf, canına kıydı (1899). Bu olaya «Mayerling faciası» denildi. Yeğeni veliaht Franz Ferdinand, Saraybos-na’da bir Sırplı öğrenci tarafından öldürüldü (1914). Avusturya’nın, Sırbistan’a savaş açmasıyla Birinci Dünya savaşı başladı. Franz Josef, sonuna kadar, devletinin saygınlığını korumasını bildi. Birinci Dünya savaşı bitmeden ve imparatorluğunun dağılmasını görmeden öldü.


Advertisement

Yorum yazın