Frederick Barbarossa Kimdir

FREDRİK BARBAROS (Friedrich Barbarossa), Kutsal Roma Germen imparatorudur (1122 – 1190). III. Konrad’m ölümü üzerine 1152’de, Frankfurt diyetince imparator seçildi. Almanya’da ve Italya’da imparatorluk otoritesini yeniden kurmak, imparatorluğun üstünlüğünü öteki batı krallarına kabul ettirmek papalığın yalnız din işleriyle uğraşmasını sağlamak istiyordu, önce Almanya’da durumunu güçlendirdi. Şarlman’ı

(Charlemagne) örnek almıştı. Fredrik Barbaros, Alpleri aşarak İtalya’ya girdi. Milano’yu buyruğu altına aldı. Bu duruma Kuzey İtalya şehirleri karşı çıktı. İmparator Fredrik; İtalya’dan geri çekilmek zorunda kaldı. Fakat. 1174’te yeniden İtalya’da göründü. Bu kez de başarı sağlayamayınca çatışmalara son vererek Venedik barışını imzaladı (1176). Papanın ayaklarına kapandı ve papa tarafından affedildi. Fredrik, 1183’te yaptığı Konstanz antlaşmasıyla İtalya üze-, rindeki denetimini sağladı.

Fredrik Barbaros. Eyyubi hükümdarı Selahaddin’in, Kudüs ü alması üzerine ordusuyla Haçlı seferine çıktı (Üçüncü Haçlı seferi). Kara yoluyla Anadolu’ya geldi. Batı Anadolu’yu geçti. Selçuklularla savaştı. Konya’yı işgal ettikten sonra Kilikya’ya girdi. Tarsus çayında yıkanırken boğularak öldü.


Advertisement

Yorum yazın