Freud Kimdir

FREUD, bir tıp bilgini olup, psikanalizin kurucusudur (1856 – 1939). Yahudi asıllıdır. Viyana’da yaşadı. Öğrenciyken meslek seçmede güçlük çekti. Kültür tarihine ve felsefeye merakı vardı. Kimyaya ilgi gösterdiyse de bu alanda yetenekli olmadığını anladı. Bir süre anatomi ve fizyoloji üzerinde durdu. Sonunda Tıp öğrenimi yapmaya karar verdi. Birkaç’ yıl fizyoloji laboratuvarında. daha sonra psikiyatri kliniğinde çalıştı. Geçimini sağlamak için nörolog olarak çalışmaya başladı. Nörolojiye önemli katkılarda bulundu. 1385’te Paris’e gitti. Psikopatoloji ve psikoloji sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. Hastaları ipnotize ederek iyileştirme, yöntemi üzerinde bilgi edindi. Kendisi de bu yöntemle bazı hastaları tedavi etti. Paris’ten döndükten sonra ipnotizma yerine «serbest çağrışım» metodunu kullanmaya başladı. Böylece psikanalize geçilmiş oldu. Psikanaliz, gençlerde görülen isterileri, korkuları ve musallat fikirleri tedavide kullanıldı.

Freud, çalışmalarında şaşırtıcı buluşlar sağladı. İnsan zihninin o zamana kadar bilinmeyen taraflarını cesaretle a-raştırdı. Bu çalışmalarını 83 yaşma kadar sürdürdü. Freud’un buluşları, özellikle çocuklardaki cinsiyet üzerine ortaya koyduğu durumlar, kendi zamanında kabul edilmedi: anlayışsızlıkla karşılandı. Son zamanlarda onun analiz metodu oldukça yaygın bir şekilde anlayış gördü. Freud, 1930’da Goethe ödülünü aldı. 1938’de Avusturya’nın Nazi Almanya’sına katılması üzerine Londra’ya göç etti ve orada öldü. Eserleri pek çok dile çevrilmiştir.


Advertisement

Yorum yazın