Friedrich Achleitner

Friedrich Achleitner
Avusturyalı yazar (Yukarı Avusturya’da Schalchen 1930 ). Viyana Güzel Sanatlar Akade-misi’nde okudu; mimarlık eleştirmeni, öğretmen ve Graz Yazarlar Birliği Başkanı oldu. 1955’te “Viyana Grubu”na girdi. Daha sonra “Kolektif Üretim Grubu”na ve “Edebi Kabara”ya katıldı. Edebiyata, Yukarı Avusturya dilinin çeşitli tonlarını kullandığı ağız özelliği taşıyan öykülerle girdiyse de zamanla dil malzemesini zenginleştirdi, Başlıca Kitapları: Schwer Schwarz (Ağır Kara) 1960; Der rote Reiter. drei geschichten (Kızıl Süvari. Üç Öykü) 1967; Die Wiener Gruppe (Viyana Grubu – Artmann, Bayer, Rühm ve Wiener’le birlikte kolektif çalışmalar) 1967; Gesammelte Texte (Toplu Yazılar-Dramlar, öyküler, incelemeler) 1970; Oadratroman (Kadrat roman) 1973; Österreichische Architek-tur im 20 Jahrhundert, Bd. I (20. Yüzyılda Avusturya Mimarlığı, Cilt I) 1980.


Advertisement

Yorum yazın