Friedrich Adler

Friedrich Adler Kimdir

ADLER Friedrich, Alman mimarı (Berlin 1827-ay.y. 1908). Berlin Mimarlık Akademisi’nde öğrenim gördü. 1863’te Berlin Akademisi’ne profesör olarak atandı. 1877’den emekli olduğu 1903 yılına kadar Prusya Bayındırlık Bakanlığı danışman mimarı olarak çalıştı. Yunanistan’da Olimpia kazılarına katıldı. Tarihi uslupta yaptığı kiliselerin en önemlileri Berlin’de İsa, Sankt Thomas, Bromberg’ de Sankt Paul, Kudüs’te Kurtarıcı kiliseleridir. Antik ve ortaçağ mimarlığı üstüne yazdığı kitapların başlıcaları: Mittelalterliche Backsteinbauwerke des Preus-sischen Staats (Prusya Devleti’nin Ortaçağ Tuğla Yapıları) 1859-98; Die Baugeschichte von Berlin (Berlin’in Yapı Tarihi) 1861, Baugeschichtliche Forschungen iri Deutschland (Almanya* da Yapı Tarihi Araştırmaları) 1870-79; Das Mausoleum zu Halikarnarsos (Hali-karnas Mozolesi) 1900; Zur Kunstgeschichte (Sanat Tarihi Üzerine) 1906.

ADLER Friedrich, AvusturyalI siyaset adamı (Viyana 1879-Zürich 1960). Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nin kurucusu Victor Adler’in oğludur Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Sosyal Demokrat Parti içindeki sol kanadın önderliğini yaptı ve partisinin Birinci Dünya Savaşı siyasetine karşı çıktı. Azılı bir savaş taraftarı olan Avusturya-Macaris-tan Başbakanı Kont Stürgkh’ü 1916’da öldürdü, kendisi de ölümıcezasına çarptırıldı. 1918’de Barış Antlaşması hükümleri uyarınca bağışlandı. Avusturya Cumhuriyeti’nin kuruluşunda etkin oldu. 1923’te Zürih’te “Sosyalist Enternasyonal’ in sekreterliğine getirilen Adler, Karl Marx Derneği’nin başkanlığını da yaptı. Daha sonra Londra’da, 1935-1940’ta Brüksel’de Sosyalist Enternasyonal sekreterliğine yeniden getirildi.


Advertisement

Yorum yazın