Frigofirik Nedir

Frigofirik Nedir

FRİGORİFİK soğutucu özeliği olan. Sözcük sıfat olarak soğutucu nesneleri (frigoritiK makine, frigorifik gemi, frigorifik vagon, frigorifik kamyon) belirtmek ve nitelemek için kullanılır.

Frigorifik makinelerin temel ilkesi bir sıvının buharlaştırılması yoluyla soğutmadır. Bunun mekanizması çeşitli fiziksel ve fiziko-kimyasal olgulara dayanmakla birlikte sürecin temel ilkesi, bir sıvının önce sıkıştırılıp sonra gevşetilmesidir. Bu işte kullanılan sıvı başta amonyak olmak üzere klorlu ve flüorlu hidrokarbürlerdir. Frigorifik makinenin tipik örneği buzdolabıdır. Bir kompresör amonyak gazını emerek sıkıştırır, sıcaklığı havaya vererek amonyağı sıvılaştırır, öte yandan bu sıvı amonyak buzdolabının içindeki borulara bir dedantör aracılığıyla düzenli olarak salınır ve orada buharlaşınca sıcaklığı emerek, dolabı soğutur. Gaz durumundaki amonyak yine kompresörle emilip sıvılaştırtır. Bu düzen böylece sürüp gider ve soğutma işlemi de süreklilik kazanır. Frigorifik vagon, kamyon ve gemiler uzak yerlere çok miktarda taze mal (sebze, et, vb.) göndermeye yarar.


Advertisement

Yorum yazın