Fuar Ne Demek

Fuar Nedir

FUAR belirli yerlerde, belirli zamanlarda mal sergilemek ve pazarlamak amacıyla açılan gösteri sergisi. Eskiden gösteriden çok pazarlama yeriydi: uzaktan gelen tacirler buralarda mallarını ve yapım sırlarını takas ederlerdi. Eskiçağda Akdeniz yöresinde hemen her kentte kurulan fuarlar, sonraları Batı Avrupa ülkelerine yayılarak, Ortaçağ’da büyük önem kazandı. Fransa’da Lendit, Almanya’da Leipzig, İtalya’da Pavia ve Ferrara fuarları o çağın en UnlU fuarlarıydı.

Günümüzde fuarlar satımdan çok ürünlerin tanıtılma amacıyla sergilendiği yerlerdir ve daha çok sanayi ürünleri için düzenlenir. Batılı büyük kentlerde açılan fuarların sayısı oldukça fazladır.

Türkiye’de açılan ilk uluslararası fuar İzmir Enternasyonal Fuaridır. 1927 yılında İzmir Panayırı adıyla açılarak, 1932’den sonra Kültürpark’-taki bugünkü yerinde uluslararası nitelikte düzenlenmeye başladı. 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda, Türkiye’de sanayi ve ticaretin gelişmesine paralel olarak ülke içinde ulusal fuarların sayısı da artırıldı.

1964-73 arasında 10 kentte kurulan ulusal fuarlar şunlardır: Samsun, Bursa, Balıkesir, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Tatvan, Konya, Kocaeli, Gaziantep, sonraları bunlara Kütahya Fuarı ile İzmir’de ayrıca açılan Tarım Fuarı ve Gıda Fuarları da eklendi. Genel olarak nisan ayından eylül sonuna kadar değişik tarihlerde açılan bu fuarlar on beş gün ya da bir ay süreyle ziyaretçilere acık tuttular.


Advertisement

Yorum yazın