Füze Nedir

FÜZE, itiş gücü, yanıcı bir maddenin, yakıcı bir madde etkisiyle, sürekli olarak yanmasından doğan aygıt. Füzeler, havanın bulunmadığı yerlerde işletilebildiği için, bunlarla atmosferin dışına da çıkılabilir (roket).

İlk ateşli silah, hemen hemen 2000 yıl önce, Çin’de kullanıldı; fakat sonraları, hedefine ulaşacağına güvenilen silahların bulunması dolayısijpfa,uzun bir süre, bayramlarda eğlence .aracı, bir çeşit oyuncak olarak kullanıldı jBuna karşılık roketler, son 30 – 40 yfo içinde, olağanüstü bir hıaia geliştirildi. Şimdi bunlarla uzayda sondajlar ve uzay taşıtları, uzay yolculukları yapılmaktadır. Bu a-maçla birbirinin gerisine bağlanmış (kademeli) roketlerden yararlanılmaktadır. İlk olarak en alttaki ateşlenmekte, onun gücü bittikten sonra, otomatik olarak ayrılmakta, o anda, ikinci roket ateşlenmektedir. Silah yapımında da füzeler kullanılmaktadır (Sözgelimi atom bombası başlığı taşıyan kıtalararası füzeler).

Füzeler, ya atıştan önce ayarlanarak ya da radyo dalgalarıyla yerden hedefe yöneltilebilmektedir. Uzay taşıtları, beklenen görevin niteliğine göre, tutma.

frenleme, yöneltme roketleriyle donatılarak, istenilen hedefe ulaştırılmaktadır.

Roketlerin uçuşu ¡Çin atmosfer içinde olmaları gerekli ve zorunlu değildir. Çünkü onlar, geriden fışkıran gazların tepkisiyle yol alırlar. Gazlar, füzeden ne kadar hızlı fışkırırsa .itici güç de o kadar büyük olur, Atom gücüyle ve elektrikle hareket eden roketler, Jıenüz denenmektedir


Advertisement

Yorum yazın