Füzyon Nedir

Füzyon Nedir

FÜZYON hafif atomların çok yüksek sıcaklıkta birleşerek büyük bir enerji boşalmasıyla birlikte daha ağır atomlar oluşturması. Nükleer enerjinin iki kaynağından biri füzyon, diğeri de ağır atom çekirdeklerinin parçalanması olan fisyondur. Füzyon hidrojenin izotoplarıyla sağlanır: Döteryum (2/1 H ya da D) ve trityum (3/1 H ya da T) Döteryum ya da trityumun çekirdekleri füzyon yapıldığı zaman oluşan kütle kaybından aolayı fiinstein’e E= mc1 formülüne uygun olarak büyük bir enerji açığı çıkar. Fakat hafif çekirdeklerin füzyonu, teknolojik açıdan olduğu kadar kuramsal açıan da birtakım zorluklar doğurur. Çekirdekler pozitif elektrikle yükle olduklarından, birleştirip kaynaştırılmak istenildiğinde önemli ölçüde birbirini itme kuvveti ortaya çıkar. Bu itişmeyi yenmek için sürekli olarak gerçekleştirilmesi çok güç teknolojik koşullarda son derece yüksek sıcaklıklara başvurmak gerekir. Bu tepkimelerse ancak yoğun magnetik alanlarda gerçekleşebilir. Ancak böyle bir ortamda plazma (çekirdeklerin karışımı ve itişmenin soğurulması) sürekli olarak sağlanabilir.

Atom bombası atom çekirdeklerinin parçalanmasına (fisyon) dayandığı halde hidrojen bombası füzyona dayanır. Füzyonda açığa çıkan enerji, fisyona göre fazla olduğundan hidrojen bombaları atom bombalarından daha güçlü olur.


Advertisement

Yorum yazın