Gagavuzlar Kimdir

Gagavuzlar Kimdir

GAGAVUZLAR çoğu Romanya’da, birazı Bulgaristan’da yaşayan Hıristiyan Türkler. Balkanlar’a ne zaman ve hangi yoldan geldikleri belli değidir. Kimine göre Hunlar’la gelmişlerdir, kimine göre Kıpçak ve Aitınordu halkmdandırar, kimine göre de, adlarındaki benzerlik nedeniyle, Karadeniz kuzeyinden 11. yüzyılda bu yöreye gelen Oğuzlar’-dır. Her ne olursa olsun Türk olduklarından kuşku yoktur. Gagavuzca denen bir Türkçe ile konuşurlar. Giyim, kuşam, yaşam ve geleneklerinde de Türkler’e özgü niteliklerini titizlikle korurlar. Dinleri Ortodoks Hıristiyanlıktır. Sayıları 100.000 dolayındadır.


Advertisement

Yorum yazın